Anna Copp

adwokat

Jestem adwokatem, filologiem angielskim, absolwentką studiów MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Posiadam bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz menedżerom, zapewniając im kompleksową ochronę prawno-podatkową.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wystawienie faktury VAT przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy towaru, a skutki w podatku VAT

Anna Copp27 września 2015Komentarze (0)

Czy zdarzyło Ci się wystawić lub otrzymać fakturę VAT, wystawioną przed datą wykonania usługi lub dokonania dostawy towaru? Czy wiesz jakie ma to skutki na gruncie podatku VAT?

Zasadniczo (z określonymi odstępstwami) faktury nie mogą być wystawiane wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi czy przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Aktualnie, ogólną zasadą jest, że moment powstania obowiązku podatkowego w VAT zależy od daty dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi, a nie od chwili wystawienia faktury VAT. Od tej zasady istnieją określone w ustawie wyjątki, gdy obowiązek podatkowy powstaje w chwili wystawienia faktury VAT lub otrzymania części lub całości zapłaty.

Dlatego, jeśli jesteś wykonawcą usługi lub dokonujesz dostawy towaru, wcześniejsze wystawienie faktury VAT, poza określonymi przypadkami, nie powoduje po Twojej stronie obowiązku podatkowego. Obowiązek taki powstanie wraz z wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy towaru.

W takim przypadku, jeśli jesteś nabywcą usługi lub towaru i otrzymałeś fakturę VAT przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy towaru, możesz odliczyć podatek naliczony dopiero jeśli w stosunku do nabytej usługi lub towaru u wykonawcy powstał obowiązek podatkowy, czyli dopiero po wykonaniu usługi lub dokonaniu dostawy towaru.

W określonych przypadkach dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. Dotyczy to dostawy towaru i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Odstępstwo to odnosi się m.in. do dostawy i usług, w przypadku których obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury VAT. Chodzi tu m.in. o dostawę energii elektrycznej, świadczenie usług telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru, stałej obsługi prawnej i biurowej.

Jeżeli świadczysz usługi lub zajmujesz się dostawą towaru, w przypadku których obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury VAT, nie warto spieszyć się z jej wystawianiem jeszcze przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy towaru.

W przypadku dostaw lub usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT), jeśli na fakturze zostanie wskazany okres, którego ona dotyczy, to faktura może zostać wystawiona w dowolnej chwili przed wykonaniem usługi (przy uwzględnieniu, że okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż rok) i nie będzie rodziła obowiązku podatkowego w chwili jej otrzymania. Dla powstania obowiązku podatkowego istotny będzie nie termin wystawienia faktury, ale okres, do którego taka faktura się odnosi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie skutki wywołuje wystawienie faktury VAT przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy towaru w podatku dochodowym, zapraszam Cię do przeczytania mojego wpisu pt.: Wystawienie faktury vat przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy towaru a skutki w podatku dochodowym.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 539 916 822 e-mail: acopp@chmielniak.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: