Anna Copp

adwokat

Jestem adwokatem, filologiem angielskim, absolwentką studiów MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Posiadam bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz menedżerom, zapewniając im kompleksową ochronę prawno-podatkową.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wnoszenie aportów do spółek kapitałowych stanie się nieopłacalne podatkowo?

Anna Copp25 września 2016Komentarze (0)

Po rozleniwiającej przerwie wakacyjnej najwyższy czas zabrać się do pracy 🙂

Dzisiejszy wpis będzie już mało wakacyjny. Będzie o planowanej niekorzystnej zmianie opodatkowania PIT i CIT w zakresie wnoszenia przez wspólników aportów do spółek.

Na początku września uchwalono nowelizację ustawy o PIT i CIT, która wymaga już tylko podpisu prezydenta i opublikowania w Dzienniku Ustaw. Zmiany w przepisach wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Obecnie przychodem dla wspólnika wnoszącego do spółki aport jest wartość nominalna udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

 W praktyce bardzo często spotykam się z wnoszeniem przez wspólników do spółek aportów o wartości przewyższającej wartość nominalną obejmowanych w zamian udziałów (akcji). Nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów (akcji) jest wnoszona na kapitał zapasowy i do tej pory nie stanowiła przychodu wspólnika.

Od przyszłego roku sytuacja ta ulegnie diametralnej zmianie. Mianowicie, przychodem wspólnika wnoszącego do spółki aport nie będzie już wartość nominalna obejmowanych w zamian udziałów (akcji), ale wartość wkładu, która powinna zostać określona w umowie spółki lub statucie, a w razie ich braku w innym dokumencie o podobnym charakterze.  Jednakże, jeśli określona wartość będzie niższa niż wartość rynkowa tego wkładu albo w razie gdy wspólnicy nie określą jej w umowie, statucie lub tym innym dokumencie, przychodem będzie wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.

Podam przykład. Jeśli obecnie wspólnik spółki XYZ Sp. z o.o. wniesie do spółki aportem nieruchomość o wartości rynkowej 200.000,00 zł i obejmie w zamian 10 udziałów o wartości nominalnej 50.000,00 zł, to jego przychodem będzie kwota 50.000,00 zł. Po zmianie przepisów przychodem tego wspólnika będzie już kwota 200.000,00 zł. Jak widzisz jest znaczna różnica.

Z punktu widzenia nadchodzącej zmiany, warto abyś przypomniał sobie w jaki sposób określa się wartość rynkową. Wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. W celu wyeliminowania ryzyka podatkowego i zakwestionowania przez organy podatkowe wartości wkładu określonej w umowie, warto abyś legitymował się jego rzetelną wyceną. Pamiętaj również, że wartość księgowa wkładu to nie to samo co jego wartość rynkowa.

Ważną dla Ciebie informacją jest, że w dalszym nieopodatkowane będą przychody z objęcia udziałów (akcji) w spółce, jeśli w zamian za nie do spółki jest wnoszone przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jeśli myślisz o korzyściach podatkowych wynikających z wnoszenia aportów do spółek, to zostało już niewiele czasu na założenie nowej spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego w już istniejącej i objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 539 916 822 e-mail: acopp@chmielniak.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: