Anna Copp

adwokat

Jestem adwokatem, filologiem angielskim, absolwentką studiów MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Posiadam bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz menedżerom, zapewniając im kompleksową ochronę prawno-podatkową.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Skutki podatkowe łączenia się spółek kapitałowych

Anna Copp01 października 2015Komentarze (1)

Jeśli planujesz restrukturyzację swoich spółek lub myślisz o połączeniu sił na rynku z inną spółką w drodze łączenia się spółek, to zakładam, że jednym z pierwszych aspektów, który rozważasz są skutki podatkowe łączenia się spółek. I słusznie, ponieważ łączenie się spółek kapitałowych nie zawsze jest neutralne podatkowo.

PIT i CIT

Nie zawsze wartość nominalna udziałów przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej jest równa wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej.

Dobra informacja jest taka, że gdy w przypadku łączenia się spółek przez przejęcie, spółka przejmująca nie posiada żadnego udziału w kapitale spółki przejmowanej lub posiada taki udział, jednak wynosi on co najmniej 10 %, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej, nie stanowi dochodu (przychodu) dla spółki przejmującej.

Zasada neutralności podatkowej znajduje zastosowanie również w przypadku łączenia się spółek kapitałowych przez zawiązanie nowej spółki. W takiej sytuacji, nadwyżka wartości otrzymanego przez nową spółkę majątku spółek przejmowanych ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek przejmowanych, nie stanowi dochodu (przychodu) dla nowej spółki.

Pamiętaj jednak, że zasada neutralności podatkowej nie będzie miała zastosowania, gdy połączenie spółek nie jest przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Niestety, w razie łączenia się spółek przez przejęcie, gdy spółka przejmująca posiada udziały w kapitale spółki przejmowanej, w wysokości mniejszej niż 10%, dochodem spółki jest nadwyżka wartości otrzymanego przez nią majątku spółki przejmowanej odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej nad kosztami uzyskania przychodu.

Dochód spółki przejmującej posiadającej udziały w kapitale spółki przejmowanej, w wysokości mniejszej niż 10%, ustala się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej z rejestru.

Opisane powyżej zasady, stosuje się do następujących spółek będących podatnikami:

  • spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, albo
  • spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
  • spółek, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Polski, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

A teraz kilka słów o skutkach podatkowych dla wspólników spółek przejmowanych.

Jeśli Twoja spółka jest wspólnikiem spółki przejmowanej, to ucieszy Cię wiadomość, że wartość nominalna udziałów (akcji) przydzielonych Twojej spółce przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie stanowi przychodu Twojej spółki. Jednakże, zasad neutralności podatkowej nie będzie miała zastosowania, jeśli połączenie spółek nie jest przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Jeśli Ty – osoba fizyczna, jesteś wspólnikiem spółki przejmowanej, to Twój dochód (przychód), stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych Ci przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia spółek. Ewentualny dochód podlega opodatkowaniu dopiero w momencie zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej dopłaty w gotówce.

Dopłaty w gotówce, jakie otrzymają wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się, stanowią dochód (przychód) wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – gdy wspólnik jest spółką, lub od osób fizycznych- gdy wspólnik jest osobą fizyczną

PCC

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych. Oznacza to, że łączenie się spółek kapitałowych stanowi przypadek wyłączony spod opodatkowania PCC.

Na gruncie wspomnianej ustawy, spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejska. Dlatego w razie łączenia się spółek osobowych lub spółek osobowych ze spółkami kapitałowymi, kwestia opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wygląda inaczej.

VAT

Według organów podatkowych, nie jest tak, że w przypadku łączenia spółek nie występuje żadna transakcja, którą można zakwalifikować jako dostawę towarów lub świadczenie usług. Jakże mogłoby być inaczej 🙂

Ale…, nabycie składników majątkowych spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, będzie neutralne podatkowo z uwagi na art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak widzisz, w określonych przypadkach możliwe jest takie zaprojektowanie łączenia się spółek kapitałowych, aby konstrukcja ta była neutralna podatkowo.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 539 916 822 e-mail: acopp@chmielniak.com.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Aneta Kwiecień 27, 2018 o 11:43

Dopłaty w gotówce, jakie otrzymają wspólnicy spółki przejmowanej stanowią dochód (przychód) wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych- gdy wspólnik jest osobą fizyczną. W jakim formularzu PIT należy ten dochód rozliczyć na koniec roku?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: