Anna Copp

adwokat

Jestem adwokatem, filologiem angielskim, absolwentką studiów MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Posiadam bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz menedżerom, zapewniając im kompleksową ochronę prawno-podatkową.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Przedawnienie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółek kapitałowych

Anna Copp05 listopada 20152 komentarze

W moim ostatnim wpisie przybliżyłam Ci kiedy i na jakich zasadach członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółek kapitałowych, a dziś chciałbym Ci napisać o przedawnieniu tej odpowiedzialności.

Mówiąc o przedawnieniu odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółek kapitałowych, powinniśmy rozróżnić dwie kwestie, tj. kiedy dochodzi do przedawnienia prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zaległości podatkowe spółki, a kiedy do przedawnienia zobowiązania wynikającego z tej decyzji.

Przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności członka zarządu

Nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, w tym członka zarządu jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat. Ważna jest zatem chwila powstania zaległości podatkowej podatnika, czyli niezapłaconego w terminie podatku, należności uważanej za zaległość podatkową oraz należności traktowanej na równi z zaległością podatkową.

Oznacza to, że początek biegu terminu przedawnienia do wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu, rozpoczyna się z chwilą powstania zaległości podatkowej podatnika i trwa aż do upływu 5 lat.

Zastanawiasz się teraz co należy rozumieć przez „wydanie decyzji”, a w szczególności, czy aby nie doszło do przedawnienia prawa do jej wydania, decyzja powinna zostać doręczona członkowi zarządu.

Jak zwykle, w orzecznictwie funkcjonują dwa odmienne poglądy. Według dominującego poglądu, do przedawnienia nie dojdzie, jeśli decyzja o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu zostanie wydana przed upływem okresu przedawnienia, a doręczona może zostać już po upływie wspomnianych pięciu lat. Zgodnie z drugim poglądem, wydanie decyzji obejmuje jej doręczenie członkowi zarządu. W takim przypadku, do przedawnienia mogłoby dojść, gdyby przed upływem okresu przedawnienia, decyzja o odpowiedzialności nie została doręczona członkowi zarządu.

Bieg terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu, nie może być przerwany ani zawieszony. Co za tym idzie, pięcioletni termin nie może ulec przedłużeniu.

Przedawnienie zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności członka zarządu

W razie doręczenia członkowi zarządu decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej,  organ podatkowy może dochodzić zapłaty wynikającego z niej zobowiązania przez okres 3 lat. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym członkowi zarządu decyzję doręczono.

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej, może ulec zawieszeniu lub przerwaniu.

Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu podatku na raty oraz decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53 a ordynacji podatkowej, do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej.

Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego.

Wreszcie, bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Termin biegu przedawnienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 539 916 822 e-mail: acopp@chmielniak.com.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

sławek Luty 9, 2017 o 10:59

Jak Pani wspomniała: “…bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym członek zarządu został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Termin biegu przedawnienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata.”

Pozostaje dnia mnie niejasne i chciałbym zapytać o Pani zdanie:
1. najczęściej stosowanym środkiem egzekucyjnym jest zajęcie wynagrodzenia i np. konta bankowego. Pytanie: czy w trakcie trwania tego zajęcia przedawnienie jest przerwane do czasu zakończenia np tego zajęcia czy też bieg przedawnienia biegnie od drugiego dnia po zawiadomieniu o egzekucji?
2. teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, że urząd zastosuje środek egzekucyjny a po np. dwóch latach umorzy to postępowanie egzekucyjne by za dwa dni ponownie je zastosować na nowo. I tak kilka razy. Czy bieg przedawnienia jest ZA KAŻDYM razem przerywany w takim przypadku czy tez przerwanie może być dokonane tylko jeden raz?

Pozdrawiam
S.

Odpowiedz

Anna Patoleta Luty 12, 2017 o 10:15

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: