Anna Copp

adwokat

Jestem adwokatem, filologiem angielskim, absolwentką studiów MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Posiadam bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz menedżerom, zapewniając im kompleksową ochronę prawno-podatkową.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Nowe zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

Anna Copp29 listopada 20155 komentarzy

W styczniu 2016 r. wejdą w życie nowe zasady dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Z uwagi na kontrowersje związane z opodatkowaniem przychodów z nieujawnionych źródeł, w szczególności ze względu na mającą tu zastosowanie dotkliwą 75% stawkę podatku, warto przyjrzeć się bliżej nowym regulacjom.

Aktualnie, przepisy będą określać definicje wspomnianych przychodów, a mianowicie:

  • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmują przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,
  • przychody ze źródeł nieujawnionych obejmują przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej

– w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku.

W toku postępowania podatkowego albo w toku postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych stanowiących pokrycie wydatku spoczywa na podatniku. Innymi słowy, to ty podatniku jesteś zobowiązany udowodnić legalność źródeł przychodów (dochodów), przeznaczonych na pokrycie wydatków.

Powyższa zasada nie dotyczy przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych znanych organowi z urzędu lub możliwych do ustalenia przez organ.

W lepszej sytuacji będzie podatnik, gdy zobowiązanie podatkowe w stosunku do omawianych przychodów (dochodów) uległo przedawnieniu. W takim przypadku, wystarczy uprawdopodobnienie takich przychodów (dochodów) przez podatnika.

Od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, zostanie naliczony 75% zryczałtowany podatek dochodowy. Konkretnie, podatek ten zostanie naliczony od nadwyżki wydatków nad przychodami.

Jednakże, w przypadku ustalenia w postępowaniu podatkowym albo w postępowaniu kontrolnym organu kontroli skarbowej źródła pochodzenia nieujawnionych uprzednio przychodów (dochodów) i ich wysokości, do opodatkowania tych przychodów (dochodów) nie znajdą zastosowania powyższe zasady. W takiej sytuacji będą stosowane przepisy ustawy o PIT inne niż przepisy rozdziału regulującego kwestie omawiane w moim wpisie lub przepisy określone w innych ustawach.

Nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych jeśli decyzja ustalająca to zobowiązanie nie zostanie doręczona podatnikowi przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym zakresie.

Jednakże, w okresie od dnia 28 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono wydatki lub zgromadzono mienie, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w dotychczas obowiązującym brzmieniu.

Do uzyskanych przed dniem 1 stycznia 2016 r. przychodów, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzą ze źródeł nieujawnionych i w stosunku do których nie upłynął termin przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego, zastosowanie znajdą nowe zasady.

Biorąc zatem pod uwagę, iż to na podatniku spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów (dochodów) stanowiących pokrycie wydatków, a także dotkliwych konsekwencji niesprostania temu zadaniu, podatnik powinien pamiętać o konieczności zachowania przez odpowiednio długi czas dowodów świadczących o źródłach przychodów, gdyż mogą one uchronić go przed 75% stawką podatku dochodowego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 539 916 822 e-mail: acopp@chmielniak.com.pl

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Rudzki | umowanajmu.info Grudzień 9, 2015 o 13:14

“Dotkliwa stawka” to w przypadku stawki 75 % spory eufemizm 🙂

Odpowiedz

Anna Patoleta Grudzień 16, 2015 o 00:00

to prawda 🙂 dlatego nikomu nie życzę, aby musiała płacić podatek według takiej stawki 🙂

Odpowiedz

tom Styczeń 10, 2016 o 01:06

witam a prawdą jest że dojdzie do abolicji podatkowej w ptrzypadku nieujawnionych dochodów uzyskanych przed 31 12 2010 – tak mozna ostatnio wyczytac w prasie, co o tym Pani sadzi

Odpowiedz

Anna Patoleta Luty 25, 2016 o 21:26

Nie wiem czy możemy mówić o prawdziwej abolicji. Nowe rozwiązanie polega na tym, że w przypadku przedawnienia zobowiązania podatkowego w stosunku do przychodów (dochodów) stanowiących pokrycie wydatku, zamiast udowodnienia ich uzyskania przez podatnika, wystarczające będzie uprawdopodobnienie ich uzyskania. Jeśli jednak podatnik ani nie udowodni ani nie uprawdopodobni przychodów (dochodów), to i tak uznaje się je za nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub za pochodzące ze źródeł nieujawnionych. Konsekwencją powyższego jest sankcyjna stawka podatku.

Odpowiedz

Bogdan Luty 26, 2016 o 14:40

Organa skarbowe w 1 kolejności pozamykają wszystkich bezrobotnych i bezdomnych- bo z czego oni żyją ? Jeśli wg cen GUS (tak przyjmuję za podstawę Organ podatkowy) średnia utrzymania na osobę w 2010 roku przekraczała 1.000 zł. a na rodzinę 4 osobową = 3.800 zł./m-c to za co ta rodzina kupiła sobie auto za np. 3.000 zł. ? Z czego ,,odłożyli” ? Przejadali (4 osoby) rocznie nowiutkie auto od dilera… To nie tylko że jest niedorzeczne – to rabunek obywateli.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: