Anna Copp

adwokat

Jestem adwokatem, filologiem angielskim, absolwentką studiów MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Posiadam bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz menedżerom, zapewniając im kompleksową ochronę prawno-podatkową.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Podatnik powinien mieć dostęp do dowodów z innych postępowań, na których organ zamierza oprzeć swoją decyzję

Anna Copp02 grudnia 2019Komentarze (0)

Większość z Was drodzy Czytelnicy, z pewnością spotkała się z praktyką, polegającą na wykorzystywaniu przez organy podatkowe, dowodów (decyzje, protokoły kontroli, etc.) zgromadzonych w innych postępowaniach podatkowych czy karnych, prowadzonych wobec innych podmiotów. Niestety z reguły w toku postępowania strona nie ma dostępu do tych dowodów. Mimo to, decyzja wydawana względem strony, często oparta jest o ustalenia wynikające z dowodów zgromadzonych w innych postępowaniach. W ten sposób, podatnik zostaje pozbawiony możliwości obrony swoich praw.

Dostęp do dowodów z innych postępowań

Mam nadzieję, że taka praktyka organów podatkowych już wkrótce się zmieni. Może się tak stać za sprawą wyroku TSUE z dnia 16 października 2019 r., wydanego w sprawie C-189/18. Zgodnie z omawianym wyrokiem, podatnik powinien mieć możliwość dostępu do wszystkich dowodów znajdujących się w aktach sprawy, na których organ podatkowy zamierza oprzeć swoją decyzję.

W wyroku tym TSUE wskazał, że jakkolwiek organ podatkowy jest związany z ustaleniami faktycznymi i kwalifikacjami prawnymi dokonanymi w ramach powiązanych postępowań administracyjnych, to jednak podatnik w trakcie toczącego się przeciwko niemu postępowania może zakwestionować te ustalenia faktyczne i kwalifikacje prawne.

Podatnik powinien w trakcie postępowania uzyskać dostęp do wszystkich dowodów zebranych w trakcie owych powiązanych postępowań administracyjnych lub w jakimkolwiek innym postępowaniu, na których to dowodach organ zamierza oprzeć swą decyzję lub które to dowody mogą zostać wykorzystane przy wykonywaniu prawa do obrony.

Jak zauważył TSUE, wymogu tego nie spełnia zapoznanie podatnika tylko z częścią dowodów w formie streszczenia, które organ ten wybrał według przyjętych przez siebie kryteriów, nad którymi podatnik nie może sprawować żadnej kontroli.

Ograniczenie dostępu do dowodów z innych postępowań

Dostęp do dowodów pochodzących z innych postępowań nie jest jednak nieograniczony. Dostęp d takich dowodów może zostać ograniczony, jeśli uzasadniają to cele leżące w interesie ogólnym. W tym przypadku, do organu podatkowego należy zbadanie, czy możliwy jest częściowy dostęp do dowodów. Ograniczenie dostępu do dowodów może mieć na celu ochronę wymogów poufności lub tajemnicy zawodowej, życia prywatnego osób trzecich, dotyczących ich danych osobowych lub skuteczności działania represyjnego, dla których zagrożenie może stanowić dostęp do niektórych informacji i niektórych dokumentów.

Wznowienie postępowania

Omawiany wyrok może stanowić podstawę do wznowienia postępowania podatkowego zakończonego ostateczną decyzją, jeśli okaże się, że ma wpływ na treść wydanej w sprawie decyzji. Jeśli więc w twojej sprawie została wydana decyzja ostateczna, również w oparciu o dowody pochodzące z innych postępowań, do których nie miałeś dostępu, rozważ możliwość złożenia wniosku o wznowienie postępowania. Termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania wynosi miesiąc od momentu publikacji sentencji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE. Dobra wiadomość – termin ten jeszcze nie rozpoczął biegu. Doszły mnie słuchy, że organy podatkowe już zalewane są wnioskami o wznowienie postępowania, co jest jednak przedwczesne.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 539 916 822 e-mail: acopp@chmielniak.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: