Anna Copp

adwokat

Jestem adwokatem, filologiem angielskim, absolwentką studiów MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Posiadam bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz menedżerom, zapewniając im kompleksową ochronę prawno-podatkową.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czy po rozwodzie muszę spłacać długi podatkowe mojego byłego małżonka?

Anna Copp05 października 2015Komentarze (0)

Często spotykam się z pytaniem, czy jeśli rozwiodę się ze swoim mężem/ żoną, to czy będę musiała/ musiał spłacać długi podatkowe mojego byłego małżonka? Dodam, że wśród pytających dominuje przekonanie, że wraz z rozwodem, uwalniamy się nie tylko od samego małżonka, ale przede wszystkim od jego długów podatkowych.

Odpowiedź twierdząca na to pytanie wzbudza nie lada zdziwienie, ale przede wszystkim złość. Kto chce spłacać długi byłego małżonka? To chyba pytanie retoryczne …

Jeśli masz dość spłacania zaległości swojego małżonka, któremu ciągle nie idzie w interesach, to rozwód wcale nie musi poprawić Twojej sytuacji.

Opiszę Ci to na przykładzie Jasia i Kasi.

Jaś i Kasia są szczęśliwym małżeństwem. Kasia  jest nauczycielką, a Jaś prowadzi działalność gospodarczą. Małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową. Czyli dokładnie tak jak zdecydowana większość naszego społeczeństwa.Niestety, Jasiowi nie idzie ostatnio najlepiej w interesach i okazuje się, że ma do zapłacenia kilka milionówzłotych podatku. Kasia na wieść o sytuacji męża wpadła w panikę i zażądała rozwodu. Ponadto zażądała, aby to jej przypadł prawie cały majtek wspólny małżonków, ponieważ musi za coś utrzymać siebie i dzieci. Jaś przystał na żądanie żony. Kasia ma ponadto mieszkanie, które otrzymała od swoich rodziców i które stanowi jej majątek osobisty.

Jaś i Kasia rozwiedli się. Majątek wspólny zostaje podzielony w drodze umowy między małżonkami. Organ podatkowy upomina się o zaległy podatek i dochodzi do wszczęcia egzekucji przeciwko Jasiowi.  Jako że nie bardzo jest z czego egzekwować, wkrótce egzekucja okazuje się bezskuteczna.

Jak myślisz co było dalej?

Na wieść o rozwodzie Jasia i Kasi organ podatkowy w ogóle się nie zmartwił.

Przeciwnie.

Kasia stała się dla organu osobą trzecią – rozwiedzionym małżonkiem, od którego organ może dochodzić zapłaty długów podatkowych byłego męża. Organ może wydać decyzję o odpowiedzialności podatkowej rozwiedzionego małżonka, który odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej.

Kasia odpowiadam.in. za zaległości podatkowe byłego męża, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych oraz koszty postępowania egzekucyjnego. Kasia nie będzie odpowiadała za odsetki za zwłokę oraz koszty egzekucyjne powstałe po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwodzie.

Organ może wszcząć przeciwko Kasi egzekucję zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej wówczas, gdy egzekucja z majątku Jasia okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

Organ może dochodzić od Kasi zobowiązania i to z całego jej majątku, w tym z tych składników, które w trakcie trwania małżeństwa wchodziły do majątku osobistego Kasi. Czyli z mieszkania Kasi, które w trakcie trwania wspólności majątkowej małżonków, było poza zasięgiem organu podatkowego. W trakcie trwania małżeństwa, organ nie mógł prowadzić egzekucji z majątku osobistego Kasi. Egzekucja mogła być prowadzona z majątku osobistego Jasia i majątku wspólnego małżonków.

Z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności podatkowej rozwiedzionego małżonka, istotny jest moment powstania zobowiązania podatkowego byłego małżonka, a nie zaległości podatkowej. Zobowiązanie podatkowe musi powstać w czasie trwania wspólności majątkowej. W grę wchodzą zatem takie zobowiązania, których termin płatności upłynął w trakcie trwania wspólności, jak i te, w stosunku do których termin płatności upłynął już po ustaniu wspólności.

Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka ograniczona jest do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Co istotne, organ podatkowy może czynić ustalenia co do składu i wartości majątku wspólnego.

Jak wskazuje się w orzecznictwie administracyjnym…

„… to umowa o podział majątku wspólnego zawarta między małżonkami (byłymi małżonkami) albo orzeczenie sądu mają zasadnicze znaczenie dla ustalenia składników majątku wspólnego i jego wartości. Nie wyklucza to jednak potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie przez organy podatkowe orzekające o odpowiedzialności podatkowej byłego małżonka na podstawie art. 110 Ordynacji podatkowej, jeśli skład i wartość majątku wspólnego z daty powstania zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej jest inny aniżeli w dacie umowy o podział majątku wspólnego lub orzeczenia sądu w tym przedmiocie. Potrzeba przeprowadzenia takiego postępowania musi być oceniana na tle konkretnego stanu faktycznego uwzględniającego zarówno skład majątku wspólnego jak i upływ czasu między datą powstałych zobowiązań a datą ustania małżeńskiej wspólności majątkowej.” (Wyrok NSA z dnia 8.04.2011 r., I FSK 632/10, Legalis numer 367358).

Zwróć proszę uwagę, że organ może dochodzić zapłaty zobowiązania od rozwiedzionego małżonka nawet wówczas, gdy ten jeszcze faktycznie nie otrzymał udziału w majątku wspólnym. Innymi słowy, nie otrzymałeś jeszcze nawet złotówki z podzielonego majątku wspólnego, a organ już może dochodzić od Ciebie zapłaty.

Zasady odpowiedzialności dotyczące rozwiedzionego małżonka stosuje się odpowiednio w razie unieważnienia małżeństwa oraz separacji. Czyli zawsze…

Tylko na marginesie dodam, że separacja może być jeszcze mniej korzystna niż rozwód. Dlaczego?  Dlatego, że małżonek w separacji jest dwa razy kwalifikowany jako osoba trzecia, która może ponosić odpowiedzialność podatkową za podatnika. Może bowiem ponosić odpowiedzialność na podstawie przepisu dotyczącego rozwiedzionego małżonka (art. 110 Ordynacji podatkowej) oraz jako członek rodziny (art. 111 Ordynacji podatkowej).

Jak widzisz, nawet po rozwodzie możesz odpowiadać za długi podatkowe swojego byłego małżonka.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 539 916 822 e-mail: acopp@chmielniak.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: