Anna Copp

adwokat

Jestem adwokatem, filologiem angielskim, absolwentką studiów MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Posiadam bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz menedżerom, zapewniając im kompleksową ochronę prawno-podatkową.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Czy inny podmiot może zapłacić podatek za podatnika?

Anna Copp15 grudnia 2015Komentarze (0)

Jedną z ważniejszych zmian ordynacji podatkowej, wchodzących w życie w styczniu 2016 r., będzie możliwość zapłaty podatku przez inną osobę niż sam podatnik. Jako że wszyscy jesteśmy podatnikami, chciałbym napisać Ci kilka słów na temat tej korzystnej dla nas zmiany.

Każdemu może zdarzyć się nagła, nieprzewidziana sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie osobiście zapłacić podatku. W takim przypadku, często w pierwszej kolejności zwracamy się do rodziny czy znajomych. Ale czy, jeśli członek rodziny lub znajomy dokona zapłaty podatku za podatnika, to zobowiązanie podatkowe wygaśnie?

W aktualnym stanie prawnym sporne jest, czy i w jakim zakresie podatek może zostać zapłacony przez osoby inne niż sam podatnik. Jak zapewne się domyślasz, wiąże się z tym podstawowy problem, a mianowicie czy w takim przypadku dojdzie do wygaszenia zobowiązania podatkowego i zwolnienia podatnika z obowiązku zapłaty podatku.

Z jednej strony, w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że organ podatkowy może przyjąć świadczenie tylko od podmiotu, z którym łączy go administracyjny stosunek prawny, czyli od podatnika lub płatnika. W związku z tym, zapłata podatku przez osobę trzecią, nie doprowadzi do wygaśnięcia zobowiązania podatnika i tym samym nie zwalnia podatnika z ciążącego na nim obowiązku zapłaty podatku.

Z drugiej jednak strony, w orzecznictwie prezentuje się również pogląd, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe wygasa przez zapłatę podatku, również gdy zapłaty podatku dobrowolnie dokona osoba trzecia.

Zmiana przepisów wreszcie rozwieje nasze wątpliwości.

Od stycznia 2016 r. w ordynacji podatkowej pojaw się przepis, przewidujący możliwość zapłaty podatku także przez inny podmiot niż podatnik. A mianowicie, podatek będzie mógł zostać zapłacony przez:

1) małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę – bez ograniczeń co do kwoty podatku;

2) aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym – bez ograniczeń co do kwoty podatku;

3) inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł. Wspomniany limit jest konsekwencją zasady, że zapłata podatku powinna być dokonywana bezpośrednio przez podatnika.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami w przypadkach wymienionych w pkt 1 i 3, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

Powyższa zmiana jest pozytywna. Jeśli z różnych przyczyn, Twój podatek zostanie uiszczony np. przez Twoją żonę/Twojego męża lub inną osobę, to nie będziesz musiał się martwić, że organ podatkowy zakwestionuje taką zapłatę i w dalszym ciągu będzie uważał, że ciąży na Tobie obowiązek uregulowania podatku, którego zapłata nastąpiła już przez inny podmiot.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 539 916 822 e-mail: acopp@chmielniak.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: