Odpowiedzialność – różne kategorie

Często odnoszę wrażenie, że tak przedsiębiorcy jak i księgowi prowadzący dla nich księgowość, nie do końca zdają sobie sprawę z zakresu odpowiedzialności tych drugich za niewłaściwe wykonanie obowiązków związanych z rachunkowością lub podatkami. Księgowy za ewentualne nieprawidłowości może ponosić odpowiedzialność karną na podstawie ustawy o rachunkowości, odpowiedzialność karną skarbową, cywilną lub pracowniczą. Z uwagi na […]