odpowiedzialność podatkowa

Jedna nierzetelna faktura – lawina konsekwencji

Anna Copp        07 maja 2017        Komentarze (0)

Dzisiejszy wpis będzie tak mało optymistyczny jak pogoda za oknem, mimo że mamy już maj. W jednym z moich wpisów, pisałam już o nowych przestępstwach fakturowych, wprowadzonych do Kodeksu karnego na mocy przepisów obowiązujących od 1 marca 2017 r. W związku z tymi zmianami, doszło do dość sporego nagromadzenia przepisów karnych związanych z nierzetelnymi fakturami. […]

Kilka razy pisałam już o odpowiedzialności członków zarządu za długi podatkowe spółek kapitałowych. Czas najwyższy, aby napisać o odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusza spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej za zaległości podatkowe takiej spółki. Za zaległości podatkowe spółki cywilnej lub osobowej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami. Wystąpienie ze […]

Kumulacja sankcji za odliczenie podatku VAT wynikającego z pustej faktury

Anna Copp        14 listopada 2016        3 komentarze

Za sprawą tzw. dużej nowelizacji VAT w przyszłym roku mogą pojawić się nowe surowe sankcje w podatku VAT. Co więcej, może dojść do kumulacji kar nakładanych na podatnika za ten sam czyn. Dlaczego? Dlatego że obok projektowanych sankcji administracyjnych, za ten sam czyn podatnikowi może zostać wymierzona kara w postępowaniu karnym czy karnym skarbowym. Duża […]

Zrobiłam w myślach szybką analizę moich wpisów na blogu i doszłam do wniosku, że nie poświęciłam jeszcze żadnego wpisu wyłącznie spółkom niemającym osobowości prawnej. Postanowiłam nadrobić te zaległości 🙂 Dlatego dziś napiszę kilka słów o nowych regulacjach podatkowych, dotyczących wnoszenia przez osoby fizyczne aportem przedsiębiorstwa do spółek niemających osobowości prawnej. Obecnie przepisy nie przewidują sukcesji […]

Nowe zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Anna Copp        15 listopada 2015        Komentarze (0)

Od nowego roku czeka nas sporo zmian w przepisach ordynacji podatkowej. Między innymi, od 1 stycznia 2016 r będą obowiązywały aż trzy rodzaje stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Będzie to stawka podstawowa, stawka obniżona oraz stawka podwyższona. Aktualnie funkcjonują dwa rodzaje stawek odsetek za zwłokę, tj. stawka podstawowa oraz stawka obniżona stanowiąca 75% […]