Anna Copp

adwokat

Jestem adwokatem, filologiem angielskim, absolwentką studiów MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Posiadam bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz menedżerom, zapewniając im kompleksową ochronę prawno-podatkową.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Cash pooling i jego skutki podatkowe – część I

Anna Copp20 września 2015Komentarze (0)

Pewnie zastanawiasz się co kryje się pod obcojęzyczną nazwą cash pooling. W tym wpisie chciałabym Ci przybliżyć nie tylko co to jest cash pooling, ale również pokrótce nakreślić Ci skutki podatkowe skorzystania z tej usługi.

Cash pooling to wciąż jeszcze mało popularna w Polsce metoda zarządzania finansami. Jeśli zarządzana przez Ciebie spółka wchodzi w skład np. grupy kapitałowej, to ten wpis Cię zainteresuje. Cash pooling wykorzystywany jest bowiem przez podmioty działające w ramach grupy kapitałowej.

Czy wiesz dlaczego warto zastanowić się nad skorzystaniem z tej metody w Twojej grupie kapitałowej? Dzięki cash poolingowi Twoja grupa może zyskać m.in. silniejszą pozycję negocjacyjną, obniżyć koszty odsetkowe, czy bardziej efektywnie wykorzystać środki pieniężne. Jednym zdaniem, usługa ta pozwoli Ci zoptymalizować koszty ponoszone przez poszczególne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej.

Cash pooling to umowa o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową lub umowa konsolidacji rachunków bankowych. Czyli jest to usługa finansowa pozwalająca na wzajemne bilansowanie sald rachunków spółek należących do tej samej grupy kapitałowej.

W umowie cash poolingu uczestnicy określają uczestnika wiodącego, tzw. pool leadera, który organizuje oraz zarządza systemem i oczywiście zgromadzonymi środkami. Może być to jedna ze spółek, bank lub inna instytucja finansowa.

Rozróżniamy kilka rodzajów cash poolingu. Najpopularniejsze to:

  • Zero-balancing cash pooling polega na rzeczywistym transferze środków pomiędzy kontami uczestników cash pooling, ewentualnie ich wyodrębnionymi subkontami oraz rachunkiem głównym grupy kapitałowej. Uczestnicy transferują nadwyżki na rachunek grupy, podczas gdy deficyty na ich kontach są uzupełniane ze środków zgromadzonych na rachunku głównym grupy. Takie operacje przeprowadzane są na koniec dnia obrachunkowego, a następnego dnia pieniądze są przesyłane na rachunki uczestników.
  • Near-zero-balancing cash pooling gdzie w odróżnieniu od zero-balancing cash poolingu, na kontach uczestników na koniec dnia obrachunkowego powinno istnieć określone saldo dodatnie. W tym przypadku, transfery środków pomiędzy kontami użytkowników i rachunkiem głównym nie powinny skutkować wyzerowaniem ich rachunków, a określonym saldem dodatnim.
  • Notional cash pooling, który w sposób zasadniczy różni się od dwóch powyższych, bowiem w jego przypadku nie dochodzi do rzeczywistego przesyłania pieniędzy pomiędzy rachunkami uczestników, a środki transferowane są „na papierze”.

Tyle teorii. Zapewne Twoje wątpliwości wzbudzają aspekty podatkowe umowy cash poolingu. Abyś miał pełny podatkowy ogląd tej usługi, zwróć uwagę na podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Skutki podatkowe cash poolingu omówię w drugiej części mojego wpisu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 539 916 822 e-mail: acopp@chmielniak.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: