Anna Copp

adwokat

Jestem adwokatem, filologiem angielskim, absolwentką studiów MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Posiadam bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz menedżerom, zapewniając im kompleksową ochronę prawno-podatkową.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Biała lista podatników VAT – sankcje podatkowe

Anna Copp27 lipca 2019Komentarze (0)

Od września 2019 r. będzie funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT. W założeniu ma ona ułatwić weryfikację kontrahentów. Jej funkcjonowanie może jednak skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi dla przedsiębiorców.

Biała lista to prowadzony przez szefa KAS elektroniczny wykaz podmiotów:

 • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Biała lista będzie zawierać szereg informacji dotyczących podatników. Co istotne, będą tam zamieszczone numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat.

Wiążą się z tym istotne konsekwencje podatkowe.

Mianowicie, podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty w białej liście. Konsekwencje te dotyczą transakcji o wartości powyżej 15.000 zł realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami.

Kolejną sankcją za dokonanie wpłaty na rachunek nie znajdujący się na białej liście, jest objęcie nabywcy solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy – w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę transakcję.

Dlatego istotne jest, aby przed dokonaniem każdej wpłaty sprawdzić, czy rachunek, na który zamierzamy dokonać wpłaty, znajduje się na białej liście. Decydujący jest dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku.

Jeśli jednak podatnik dokona wpłaty na rachunek inny niż wskazany na białej liście, aby uniknąć powyższych sankcji, powinien w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu, zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla wystawcy faktury, fakt dokonania wpłaty na rachunek spoza białej listy.

Biała lista podatników VAT, oprócz rachunków bankowych, będzie zawierać:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
 • numer, za którego pomocą podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer REGON,
 • numer PESEL,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL,
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Biała lista będzie udostępniona:

 • w biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów,
 • w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na białej liście będą umieszczane dane podmiotów z 5 lat wstecz. Starsze dane będą usuwane. Wykaz będzie aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

Przepisy dotyczące białej listy podatników VAT wejdą w życie 1 września 2019 r. Sankcje związane z wpłatą dokonaną na rachunek inny niż umieszczony na białej liście, będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 539 916 822 e-mail: acopp@chmielniak.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Chmielniak Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@chmielniak.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: