Luty 2016

Niedoskonałe metody oszacowania podstawy opodatkowania

Anna Copp        25 lutego 2016        Komentarze (0)

Ostatnio pisałam o oszacowaniu podstawy opodatkowania. Dziś chciałabym zasygnalizować Ci, jakie metody oszacowania podstawy opodatkowania stosują organy podatkowe. Przepisy przewidują kilka określonych metod oszacowania, tj. porównawczą wewnętrzną – polegającą na porównaniu wysokości obrotów w tym samym przedsiębiorstwie za poprzednie okresy, w których znana jest wysokość obrotu; porównawczą zewnętrzną – polegającą na porównaniu wysokości obrotów w […]

Dzisiejszy wpis poświęcę instytucji, która może wzbudzać niezbyt miłe skojarzenia u większości podatników. Będzie o oszacowaniu podstawy opodatkowania przez organy podatkowe. Kiedy możemy spodziewać się tej wątpliwej przyjemności? Wtedy, gdy organy podatkowe nie będą mogły określić podstawy opodatkowania w oparciu o prowadzoną przez podatnika dokumentację lub inne niezbędne dane. Szacunek to tylko przybliżone określenie wartości, […]

Korekta “pustych faktur”

Anna Copp        07 lutego 2016        Komentarze (1)

Dziś dla odmiany nie będzie o zmianach przepisów podatkowych, chociaż ostatnio można byłoby pisać o tym bez końca. Dzisiejszy wpis poświęcę bardzo ciekawemu zagadnieniu, a mianowicie możliwości korekty tzw. „pustych faktur”. Puste faktury mają to do siebie, że ich wystawienie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku wykazanego na takiej fakturze. Natomiast, odbiorca faktury niedokumentującej rzeczywistej transakcji nie […]