Listopad 2015

W styczniu 2016 r. wejdą w życie nowe zasady dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Z uwagi na kontrowersje związane z opodatkowaniem przychodów z nieujawnionych źródeł, w szczególności ze względu na mającą tu zastosowanie dotkliwą 75% stawkę podatku, warto przyjrzeć się bliżej nowym […]

Nowe zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Anna Copp        15 listopada 2015        Komentarze (0)

Od nowego roku czeka nas sporo zmian w przepisach ordynacji podatkowej. Między innymi, od 1 stycznia 2016 r będą obowiązywały aż trzy rodzaje stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Będzie to stawka podstawowa, stawka obniżona oraz stawka podwyższona. Aktualnie funkcjonują dwa rodzaje stawek odsetek za zwłokę, tj. stawka podstawowa oraz stawka obniżona stanowiąca 75% […]

W ramach jednego z moich wpisów, pisałam o kwestionowaniu przez polskie organy podatkowe prawa do odliczania podatku VAT z faktury wystawionej przez podmiot jedynie firmujący sprzedaż towarów. Z uwagi na podstawową zasadę podatku VAT, jaką jest jego neutralność, postanowiłam ponownie napisać o prawie do odliczenia podatku VAT, tym razem z faktury wystawionej przez podmiot uznany […]

W moim ostatnim wpisie przybliżyłam Ci kiedy i na jakich zasadach członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółek kapitałowych, a dziś chciałbym Ci napisać o przedawnieniu tej odpowiedzialności. Mówiąc o przedawnieniu odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółek kapitałowych, powinniśmy rozróżnić dwie kwestie, tj. kiedy dochodzi do przedawnienia prawa do wydania decyzji o […]