Anna Copp

adwokat

Jestem adwokatem, filologiem angielskim, absolwentką studiów MBA–C na Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Posiadam bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przedsiębiorcom oraz menedżerom, zapewniając im kompleksową ochronę prawno-podatkową.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Październik 2015

Dawno nie pisałam, ale mam nadzieje, że teraz uda mi się nadrobić zaległości. Dziś chciałbym napisać Ci o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, a właściwie o odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych Czy słyszałeś kiedyś o tym, aby inna osoba mogła zostać zobowiązana do zapłacenia zaległości podatkowych za podatnika? Jeśli jesteś członkiem zarządu spółki […]

Niesprawdzenie kontrahenta lub innych podmiotów biorących udział w łańcuchu transakcji, jest jednym z najczęstszych zarzutów organów podatkowych, pojawiających się przy odmowie podatnikowi prawa do odliczenia podatku VAT z faktury, której wystawca lub inny podmiot w łańcuchu transakcji, dopuścił się przestępstwa lub innych nieprawidłowości. Jak wynika z praktyki, organy podatkowe często negują zasadność odliczenie podatku VAT, […]

Często spotykam się z pytaniem, czy jeśli rozwiodę się ze swoim mężem/ żoną, to czy będę musiała/ musiał spłacać długi podatkowe mojego byłego małżonka? Dodam, że wśród pytających dominuje przekonanie, że wraz z rozwodem, uwalniamy się nie tylko od samego małżonka, ale przede wszystkim od jego długów podatkowych. Odpowiedź twierdząca na to pytanie wzbudza nie […]

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość! Od 1 stycznia 2016 roku z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych znikną przepisy, stanowiące o obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów, w przypadku niedochowania terminu płatności. W 2013 r. wprowadzono przepisy, które miały zapobiec zatorom płatniczym i wpłynąć na sprawne i terminowe regulowanie zobowiązań. Tymczasem, doprowadziły […]

Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej wynika, że system sprawozdawczości podatkowej i ogólnej polityki fiskalnej w naszym kraju wymaga reformy. Podobny wniosek w raporcie „Reformy podatkowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej 2015. Wyzwania polityki podatkowej dla wzrostu ekonomicznego i równowagi fiskalnej” został sformułowany również w stosunku do Bułgarii, Czech, Słowacji i Niemiec. Pewnie coś o tym […]