Transakcja przekraczająca 15.000 zł dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego nie zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów

Anna Patoleta        10 czerwca 2016        4 komentarze

Mój dzisiejszy wpis może zainteresować głównie podatników – przedsiębiorców, którzy zamiast dokonywać płatności za pośrednictwem rachunków płatniczych, preferują obrót gotówkowy.

Na początku przyszłego roku wejdzie w życie istotna zmiana, dotycząca obniżenia limitu wartości transakcji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w ramach których płatności mogą być dokonywane gotówką. Obecnie w obrocie dwustronnie profesjonalnym, w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15.000 euro, przedsiębiorcy zobowiązani są dokonywać płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. W wyniku zmiany, limit zostanie obniżony do kwoty 15.000 zł.

Drogi podatniku pamiętaj, że począwszy od 2017 r., gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy równowartość 15.000 zł, będziesz mógł  dokonywać lub przyjmować płatności związane z wykonywaną przez Ciebie działalnością gospodarczą tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego.

To jednak nie koniec zmian. W związku ze wspomnianym limitem, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, pojawią się nowe istotne regulacje.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca powyższej transakcji (czyli transakcji o wartości powyżej 15.000 zł w obrocie dwustronnie profesjonalnym) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Oznacza to, że nowa regulacja wprowadza sankcję dla podatników dokonujących w obrocie dwustronnie profesjonalnym płatności gotówkowych, których wysokość przekracza 15.000 zł.

Jeśli jednak podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o wartości  przekraczającej 15.000 zł, została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnik w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – do zwiększenia przychodów.

Nowe regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą miały zastosowanie do płatności dokonywanych począwszy od 1 stycznia 2017 r. Jednakże, rozwiązanie to nie będzie stosowane do płatności dotyczących transakcji zawartych do końca roku 2016 r., jeżeli wartość takiej transakcji nie przekroczy dotychczasowego limitu 15.000 euro.

Na zakończenie dodam tylko, że celem zmian jest zwiększenie przejrzystości obrotu oraz zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Rejestrowanie transakcji, których wartość przekracza 15.000 zł, ma zapobiegać ukrywaniu przez przedsiębiorców rzeczywiście osiąganych dochodów z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i w konsekwencji uchylaniu się od ich opodatkowania.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Leszek Bloch Czerwiec 10, 2016 o 15:41

Interesujące. Ciekawie jak będą w takim razie traktowane inne sposoby rozliczeń np: potrącenia, porozumienia kompensacyjne dwu – i wielostronne?

Odpowiedz

Anna Patoleta Czerwiec 15, 2016 o 09:11

Bardzo interesujące. Od kilkunastu lat na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, istnieje obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności w obrocie dwustronnie profesjonalnym przy wartości transakcji powyżej 15.000 euro tylko za pośrednictwem rachunku bankowego. W orzeczeniach zapadłych na gruncie tej ustawy przyjęto, że w takim przypadku zapłata w drodze potrącenia jest wykluczona. Jak jednak pokazuje praktyka, ze względu na brak sankcji za naruszenie tego obowiązku, przedsiębiorcy niekoniecznie go przestrzegają. Nie ulega jednak wątpliwości, że z nowymi regulacjami na gruncie ustaw podatkowych, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Dlatego myślę, że przedsiębiorcy nie będą zadowoleni z nowych przepisów.

Odpowiedz

Patryk Czerwiec 14, 2016 o 22:23

Moim zdaniem celem tych zmian jest zwiększenie kontroli nad obywatelami. Krok za krokiem państwa starają się całkowicie wyeliminować gotówkę.Teraz mamy czasy niekonwencjonalnej polityki pieniężnej. Całkowita eliminacja gotówki umożliwi prowadzenie niekonwencjonalnej polityki podatkowej. Testy na obywatelach zostały już przeprowadzone w 2013 roku na Cyprze.

Odpowiedz

Anna Patoleta Czerwiec 15, 2016 o 09:17

Na pewno dzięki takim regulacjom państwo będzie miało większą kontrolę nad przedsiębiorcami. Taka kontrola ma m.in. zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania i zwiększyć wpływy do budżetu 🙂 W mojej ocenie, nowe przepisy z pewnością nie ułatwią przedsiębiorcom funkcjonowania.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: