Kumulacja sankcji za odliczenie podatku VAT wynikającego z pustej faktury

Anna Patoleta        14 listopada 2016        3 komentarze

Za sprawą tzw. dużej nowelizacji VAT w przyszłym roku mogą pojawić się nowe surowe sankcje w podatku VAT. Co więcej, może dojść do kumulacji kar nakładanych na podatnika za ten sam czyn.

Dlaczego?

Dlatego że obok projektowanych sankcji administracyjnych, za ten sam czyn podatnikowi może zostać wymierzona kara w postępowaniu karnym czy karnym skarbowym.

Duża nowelizacja VAT przewiduje nakładanie na podatników nowych sankcji podatkowych. W przypadku niezłożenia deklaracji i braku zapłaty podatku lub w przypadku błędów w deklaracji, ogólnie rzecz ujmując, skutkujących zapłatą niższej daniny niż należna, organ podatkowy określi prawidłową wysokość podatku. Oprócz tego, organ ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które będzie wynosić 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy. W określonych przypadkach dodatkowe zobowiązanie podatkowe będzie wynosiło 20%.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie znajdzie jednak zastosowania przypadku osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Druga sankcja będzie znacznie surowsza, bowiem będzie wynosiła 100 % podatku naliczonego. To dodatkowe zobowiązanie podatkowe znajdzie zastosowanie, gdy podatnik w deklaracji odliczy od podatku należnego podatek naliczony wynikający z faktur:

– wystawionych przez podmiot nieistniejący,

– stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane,

– podających kwoty niezgodne z rzeczywistością,

– potwierdzających czynności pozorne lub mające na celu obejście ustawy.

Uwaga podatniku!

W przypadku 100% sankcji, nie przewidziano wyłączenia jej naliczenia w przypadku osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

W jednym z moich wpisów na blogu, pisałam o projektowanej zmianie Kodeksu karnego, która przewiduje wprowadzenie nowej kategorii przestępstwa za wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia jako autentycznych. Zmiana ta w sposób istotny koresponduje z poruszanymi w dzisiejszym wpisie sankcjami podatkowymi.

Co te wszystkie zmiany oznaczają dla podatników?

Jeśli podatnik obniży podatek należny o podatek naliczony wynikający z pustych faktur odnoszących się do towarów lub usług o wartości nieprzekraczającej 200.000 zł, to zostanie obciążony 100% sankcją podatkową oraz będzie ponosił odpowiedzialność karną skarbową.

Jeśli jednak wartość towarów lub usług z pustych faktur przekroczy 200.000 zł., to podatnik będzie ponosił odpowiedzialność karną (na mocy projektowanej zmiany Kodeksu karnego), karną skarbową oraz zostanie na niego nałożona dodatkowa 100 % sankcja podatkowa.

Jaki płynie z tego wniosek?

Taki że w określonych przypadkach względem podatnika nastąpi kumulacja sankcji karnej, karnej skarbowej i podatkowej.

Czy jest to dopuszczalne?

Pojawiają się głosy, że takie nagromadzenie sankcji za ten sam czyn jest niekonstytucyjne. Zapewne już wkrótce przekonamy się o ostatecznym kształcie licznych projektowanych zmian. Pewne jednak jest to, że podatnicy będą narażeni na znacznie surowszą odpowiedzialność niż dotychczas.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Karolina Listopad 16, 2016 o 12:10

Rząd musi skutecznie walczyć z problemem wyłudzania podatku VAT. Być może takie nagromadzenie sankcji ma odstraszać potencjalnych oszustów. W praktyce wyjdzie pewnie tak, że ucierpią osoby działające uczciwie…

Odpowiedz

Basia Listopad 28, 2016 o 21:48

Pani Mecenas gratuluje świetnie prowadzonego bloga. Świetny wpis, swoją drogą to karygodne, że do tej pory wiele osób robi uniki podatkowe i wystawia fikcyjne faktury. Ostatnio od jednego z klientów dostała fakturę wystawioną w programie word, Teraz z moim doradcą podatkowym comptable varsovie rozważamy jej prawdziwość. I tak się zastanawiam jak rozpoznać fałszywą fakturę? Pozdrawiam!

Odpowiedz

Anna Patoleta Styczeń 8, 2017 o 12:50

Dziękuję 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: