podatek dochodowy od osób prawnych

Niedoskonałe metody oszacowania podstawy opodatkowania

Anna Copp        25 lutego 2016        Komentarze (0)

Ostatnio pisałam o oszacowaniu podstawy opodatkowania. Dziś chciałabym zasygnalizować Ci, jakie metody oszacowania podstawy opodatkowania stosują organy podatkowe. Przepisy przewidują kilka określonych metod oszacowania, tj. porównawczą wewnętrzną – polegającą na porównaniu wysokości obrotów w tym samym przedsiębiorstwie za poprzednie okresy, w których znana jest wysokość obrotu; porównawczą zewnętrzną – polegającą na porównaniu wysokości obrotów w […]

Dzisiejszy wpis poświęcę instytucji, która może wzbudzać niezbyt miłe skojarzenia u większości podatników. Będzie o oszacowaniu podstawy opodatkowania przez organy podatkowe. Kiedy możemy spodziewać się tej wątpliwej przyjemności? Wtedy, gdy organy podatkowe nie będą mogły określić podstawy opodatkowania w oparciu o prowadzoną przez podatnika dokumentację lub inne niezbędne dane. Szacunek to tylko przybliżone określenie wartości, […]

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość! Od 1 stycznia 2016 roku z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych znikną przepisy, stanowiące o obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów, w przypadku niedochowania terminu płatności. W 2013 r. wprowadzono przepisy, które miały zapobiec zatorom płatniczym i wpłynąć na sprawne i terminowe regulowanie zobowiązań. Tymczasem, doprowadziły […]

Skutki podatkowe łączenia się spółek kapitałowych

Anna Copp        01 października 2015        Komentarze (0)

Jeśli planujesz restrukturyzację swoich spółek lub myślisz o połączeniu sił na rynku z inną spółką w drodze łączenia się spółek, to zakładam, że jednym z pierwszych aspektów, który rozważasz są skutki podatkowe łączenia się spółek. I słusznie, ponieważ łączenie się spółek kapitałowych nie zawsze jest neutralne podatkowo. PIT i CIT Nie zawsze wartość nominalna udziałów […]

Pisałam już jaki skutek ma wystawienie faktury VAT przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru w podatku VAT, a teraz czas na skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Skoro, z ustawy o podatku VAT wynika, że podatnik ma prawo wystawić fakturę VAT na 30 dni przed dniem wykonania usługi lub dokonania dostawy […]