Brak zarządu, siedziby spółki lub miejsca zamieszkania podatnika nie utrudnią już postępowania podatkowego?

Anna Copp        03 stycznia 2016        Komentarze (0)

Wkroczyliśmy już w rok 2016, wraz z nadejściem, którego w życie weszły liczne zmiany w ordynacji podatkowej, o których pisałam Ci już w ramach innych wpisów na blogu.

Jedną z nowości obowiązujących w prawie podatkowym od stycznia, którą chciałabym Ci dziś przybliżyć, jest tymczasowe pełnomocnictwo szczególne.

Wielu z nas spotkało się lub słyszało, o przypadkach trudności w prowadzeniu przez organy podatkowe postępowania podatkowego, a to z uwagi na brak miejsca zamieszkania lub wiedzy co do miejsca pobytu podatnika będącego osobą fizyczną albo brak organu lub siedziby w przypadku spółek. Nie da się ukryć, że organy podatkowe miały sporo problemów z takimi podatnikami. W takim przypadku, do czasu ustanowienia kuratora dla podatnika, organy nie mogły wiele zrobić.

Tymczasowe pełnomocnictwo szczególne ma pomóc organom podatkowym w możliwie szybkim przeprowadzeniu postępowaniu podatkowym w sprawach niecierpiących zwłoki.

Tymczasowe pełnomocnictwo szczególne zostało uregulowane oddzielnie dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych.

Jeśli chodzi o osoby fizyczne, organ podatkowy w sprawach niecierpiących zwłoki, wyznaczy dla osoby nieobecnej tymczasowego pełnomocnika szczególnego, który będzie upoważniony do działania do czasu wyznaczenia przez sąd kuratora dla osoby nieobecnej.

Pamiętasz kto to jest osoba nieobecna? Osoba nieobecna, to osoba niemająca miejsca zamieszkania lub której miejsce pobytu nie jest znane.

Takim pełnomocnikiem w pierwszej kolejności może być, jeśli wyrazi na to zgodę, członek rodziny osoby nieobecnej, co w mojej ocenie jest naturalnym rozwiązaniem. Jednakże, w przypadku braku takiej zgody – tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym będzie adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy.

W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeśli organ nie może wszcząć lub prowadzić postępowania wobec takiego podatnika z powodu braku powołanych do tego organów lub niemożności ustalenia adresu siedziby, miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania osób upoważnionych do reprezentowania jej spraw, organ podatkowy wyznacza dla tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej tymczasowego pełnomocnika szczególnego upoważnionego do działania do czasu wyznaczenia kuratora przez sąd.

W przypadku tej grupy podatników, tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym może być wyłącznie adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy.

W mojej ocenie, powołanie na pełnomocnika doradcy podatkowego, adwokata czy radcy prawnego powinno realizować funkcję gwarancyjną dla podatnika.

Powstaje pytanie, czy tymczasowy pełnomocnik szczególny zagwarantuje przyspieszenie postępowań prowadzonych przez organy podatkowe. Pamiętaj bowiem, że ustanowienie pełnomocnika, w szczególności tego profesjonalnego, też trochę trwa.

Zobaczymy jak instytucja tymczasowego pełnomocnika szczególnego sprawdzi się w praktyce i dopiero wtedy będzie można ocenić jej realną przydatność.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: