25 lat więzienia za wyłudzenie VAT

Anna Patoleta        04 października 2016        Komentarze (0)

W połowie września rząd przyjął projekt ustawy o zmianie Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. W ocenie rządu zaproponowane zmiany mają ukrócić praktyki wyłudzania podatku VAT.

Jednym z najdalej idących pomysłów, jest wprowadzenie kary 25 lat pozbawienia wolności za wyłudzenie VAT.

Ale po kolei.

Już niedługo możemy mieć nowe kategorie przestępstw, takie jak wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia jako autentycznych. W przypadku tej kategorii czynów, przewidywane zagrożenie sankcją karną może wynosić nawet od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Obecnie, za sfałszowanie dokumentów, w tym faktur VAT, Kodeks karny przewiduje m.in. karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jak widzisz różnica jest znaczna.

Znacznie surowsza sankcja, tj. kara pozbawienia wolności od 3 lat do 15 lat będzie groziła, gdy fałszywa faktura służąca wyłudzeniu zwrotu VAT będzie dotyczyła towarów lub usług o wartości przekraczającej 1 milion złotych lub gdy sprawca z wyłudzania VAT uczynił sobie stałe źródło dochodu. W tym przypadku nie ma żartów, ponieważ takie zagrożenie karne wyklucza warunkowe zawieszenie wykonania kary.

I wreszcie wisienka na torcie.

W przypadku gdy wartość towarów lub usług wynikająca z fałszywych faktur będzie wyższa niż 5 milinów złotych, to nieuczciwemu podatnikowi grozić będzie kara pozbawienia wolności od 5 do 15 lat, a w najcięższych przypadkach, kara jak za najsurowsze przestępstwa, czyli 25 lat pozbawienia wolności. Muszę przyznać, że kiedy po raz pierwszy usłyszałam o karze 25 lat więzienia za wyłudzenie VAT, przyjęłam tę informację z niedowierzaniem.

To jeszcze nie koniec. Obok kary pozbawienia wolności będzie można orzec karę grzywny w wysokości nawet 6 milionów złotych!!!

Wysokość kary będzie uzależniona nie od wartości wyłudzonego podatku, a od wartości usług lub towarów brutto wynikających z fałszywych faktur.

Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, w latach 2014 -2016 na 253 sprawców w 31 przypadkach orzeczono karę bezwzględnego pozbawienia wolności, w pozostałych przypadkach były to kary wolnościowe. Wygląda na to, że po znowelizowaniu przepisów, proporcja ta może ulec istotnej zmianie, a kary orzekane za oszustwa podatkowe będą nieporównywalnie surowsze.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: