Październik 2015

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych

Anna Patoleta        25 października 2015        Komentarze (3)

Dawno nie pisałam, ale mam nadzieje, że teraz uda mi się nadrobić zaległości. Dziś chciałbym napisać Ci o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, a właściwie o odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych Czy słyszałeś kiedyś o tym, aby inna osoba mogła zostać zobowiązana do zapłacenia zaległości podatkowych za podatnika? Jeśli jesteś członkiem zarządu spółki […]

Niesprawdzenie kontrahenta lub innych podmiotów biorących udział w łańcuchu transakcji, jest jednym z najczęstszych zarzutów organów podatkowych, pojawiających się przy odmowie podatnikowi prawa do odliczenia podatku VAT z faktury, której wystawca lub inny podmiot w łańcuchu transakcji, dopuścił się przestępstwa lub innych nieprawidłowości. Jak wynika z praktyki, organy podatkowe często negują zasadność odliczenie podatku VAT, […]

Czy po rozwodzie muszę spłacać długi podatkowe mojego byłego małżonka?

Anna Patoleta        05 października 2015        Komentarze (0)

Często spotykam się z pytaniem, czy jeśli rozwiodę się ze swoim mężem/ żoną, to czy będę musiała/ musiał spłacać długi podatkowe mojego byłego małżonka? Dodam, że wśród pytających dominuje przekonanie, że wraz z rozwodem, uwalniamy się nie tylko od samego małżonka, ale przede wszystkim od jego długów podatkowych. Odpowiedź twierdząca na to pytanie wzbudza nie […]

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość! Od 1 stycznia 2016 roku z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych znikną przepisy, stanowiące o obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów, w przypadku niedochowania terminu płatności. W 2013 r. wprowadzono przepisy, które miały zapobiec zatorom płatniczym i wpłynąć na sprawne i terminowe regulowanie zobowiązań. Tymczasem, doprowadziły […]

System podatkowy w Polsce do poprawki

Anna Patoleta        02 października 2015        Komentarze (0)

Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej wynika, że system sprawozdawczości podatkowej i ogólnej polityki fiskalnej w naszym kraju wymaga reformy. Podobny wniosek w raporcie „Reformy podatkowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej 2015. Wyzwania polityki podatkowej dla wzrostu ekonomicznego i równowagi fiskalnej” został sformułowany również w stosunku do Bułgarii, Czech, Słowacji i Niemiec. Pewnie coś o tym […]